• Fakta:

  Läs & lär! INFRAVÄRME element / paneler, från:

  Oberoende forskning/tester/utredningar.

  Läs mer…
 • Test Resultat infra värme paneler / element

  Test Resultat infra värme paneler / element

  Forskning resultat, infravärme sparar 50 %

  Det visade sig i denna studie att infraröd värme är en meningsfull representant som alternativ till konventionella värmesystem.

  Hittills är det i standarder (t ex strålning effektivitet med elvärme) och Föreskrifter (till exempel EnEV) har inte IR beaktats eller inte tillräckligt beaktats. infravärmare ger besparingar 50 %

  Läs mer…
 • FEL Slutsatser IR värme mot konvektion

  FEL Slutsatser IR värme mot konvektion

  Sammanställning av fel och slutsatser om IR värme från andra aktörer inom konvektions värme:

  Evighetsmaskin och effektivitet med drömlika strålnings effekter.Felaktig tillämpning av de strålningsfysiska ekvationer hävdas ofta, att genom Infraröda radiatorer skull uteffekt vara mer än den effekt som levereras. dvs. det skulle vara ett brott mot fysiskalagar. Sådana uttalanden är meningslösa,  Dvs. påvisar endast kompetens brister.

  Utgångs resonemanget kan härledas till svartkrop strålning, som om kroppen skulle vara ensamm i universum. Men i själva verket förekommer otaliga kroppar med ömsesidig utväxling genomi ett  samspel av strålning mellan kropparna. emissioner, reflektioner, absorption i ett ständigt utbyte mellan kroppar, Dvs. påvisar endast bristande kompetens. Solen utstrålar omkring 400 gånger mer utstrålad effekt jämfört med människokroppen, trots att temperaturen endast är något mer än 19 gånger högre!

  Förklaringar till Termisk Värmeenergi, Värmeledning, Konvektion, Värmestrålningen och infraröd strålning

  Läs mer…
 • Komfort

  Komfort och climat faktorer infravärme

  Omgivningstemperaturområde och luftkonditionering område där personen känner sig mest bekväm av upplevd temperatur och villkor för komforttemperatur infördes. (DIN 33 403, DIN EN ISO 7730 och DIN 1946 )Ett värmesystem har inte bara syftet att värma, det bör också bidra till ett behagligt inomhusklimat.

  Läs mer…