Installation

När du har installerat dina infrawaves element ska
Du först låta elementen vara i drift 24 - 48 timmar
beroende på hur mycket saker du har i rummet.

För att elementen skall fungera rätt så måste elementen värma
upp allt i rummet. På detta sätt lagras värmen i Väggar, Golv
Tak och övrigt material.