Med infravärmeelementen för uppvärmning av bostäder fås ett effektivt värmesystem.

När infravärme elementen är i drift värmer de väggar, tak, golv, möbler och individer i bostaden.Värmen tränger in ca 1 mm i materialen och lagrar värmen på alla ytor.

Infravärme värmer inte luften utan material vilket ger en jämn temperatur i rummen.Med jämn temperatur i rummen ökar komforten även omluftens temperatur är lägre än vid luftburen värme.

Det är en av orsakerna som bidrar till att energibehovet blir lägre med infravärme element.

Med infravärme element kan ni sänka uppvärmnings kostnaderna upp till 50%. Dessutom är infravärme element helt underhållsfria. Infrawaves element har lång livslängd upp till 50 år. (100.000 timmar)

Vi är helt säker på att infravärme element är det enda värmesystem som kan värma oss människor och djur direkt som i naturen då solen värmer upp allt. Alla andra värmelösningar bygger på att öka luftens temperatur i första hand. För att minska skillnaden mellan vår kroppstemperatur och luften.

Därmed minska våra kroppars avkylning till omgivningen och vi minskar risken att frysa.

Infravärme element har en högre yttemperatur och värmer bara fast material som då blir varmare än luften. Detta innebär att det blir en jämn temperatur på alla ytor och framför allt blir det varmt där vi vill att det ska vara en behaglig värme.

Som alla känner till om luftburen värme så blir det alltid varmast under tak och kallast vid golven och fönster.  Det säger sig själv att det ger onödiga förluster. …