Vad är infravärme?

Hur fungerar det

Infravärme är ett värmesystem som ger en behaglig värme med en hög komfort och som dessutom kan halvera energiförbrukningen i förhållande till konvektionsvärme (luftburen värme). Solens infraröda (IR) och ultravioletta (UV) strålning är grunden till allt liv på vår planet. Solen ger oss värme och ljus = fotosyntes. Våra förfäder upptäckte tidigt infraröd strålning i form av värmen från en öppen eld. Med tiden har vi utvecklat metoder för att kontrollera och styra elden så att vi idag har effektiva kakelugnar och braskaminer. Den infraröda strålningen delas in i tre kategorier IR-A, IR-B och IR-C. IR-A strålningen är stark och bör undvikas då den t.ex vid lång exponering vid starkt solljus kan leda till överhettning av kroppen. IR-B strålningen går in upp till 40 mm under huden. IR-C strålningen går in endast 1 mm och lämpar sig därmed utmärkt som källa vid uppvärmning av bostäder och offentliga lokaler. infrawaves element alstrar enbart IR-C strålning och har därför inga restriktioner vad avser exponeringstid tvärtom, ju längre exponering desto mer komfortabel känner man sig.

Hälsofördelar

Infraröd IR-C strålning är samma strålning som den mänskliga kroppen genererar.

Alla föremål eller organismer med en temperatur över den absoluta nollpunkten avger IR-strålning.

Uppvärmning med våra element leder till en förbättrad och mer hälsosam miljö där damm inte
cirkulerar, där temperaturen är jämn i hela rummet, från golv till tak, och där luften inte torkas ut.
Detta i kombination med den uppvärmning av kroppen som sker skapas en miljö som är överlägsen
den som konventionell uppvärmning kan åstakomma.

Infravärme ger också hälsosamma effekter för både människor och djur.
Du lindrar med andra ord hudirritationer, hösnuva och astma med våra infravärme element.
Blodcirkulationen i kroppen ökar vilket är väldigt fördelaktigt för ömma och stela muskler.
Bra för de med fibromyalgi samt reumatiska problem.

Applikationer

Infrawaves värmesystem kan installeras i alla utrymmen som kräver uppvärmning.
Den flexibla och lätta installationen gör att värmeelementen kan användas inom många olika områden.

Förutom att använda infrawaves element som värmekälla till din villa eller lägenhet, så kan man applicera
elementen inom skolor, äldreomsorg.
Till sjukhus, kontorsutrymmen, lager, köpcentra och butiker. Funkar utmärkt inom Spa och
wellness center också där det kan användas i olika behandlingsrum eller yogasalar för att ge en
behaglig och välmående komfort till gästerna.

Eftersom vi har ett stort utbud och urval med olika bilder till våra element så kan man hitta sin egna
favorit som just passar till köket, barnrummet, eller till jobbet osv.
Naturligtvis har vi även enfärgade eller stilrena glaspaneler om så önskas.